FAIL (the browser should render some flash content, not this).

O NÁS

Společnost 2h Economy s.r.o. byla založena v roce 2003 s cílem poskytovat komplexní ekonomické služby pro podnikatele v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistice, ale i v oblastech ekonomických, finančních a majetkových. S danou problematikou máme zkušenosti již od roku 2000.

  • ručíme za správnost vedení účetnictví a nejvýhodnější postupy
  • pracujeme na straně a v zájmu klienta
  • realizujeme moderní postupy při vedení účetnictví
  • proškolíme zaměstnance pro jejich bezchybný výkon práce
  • naše ceny odpovídají kvalitě i možnostem našich klientů

Výhody externího zpracování účetnictví

Jaké výhody Vám přináší rozhodnutí, že si necháte zpracovat podklady externě, tedy formou externího účetnictví?

  • Úspora na mzdových nákladech – výše měsíčního paušálu externí účetní firmy zpravidla ani nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek. K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připlácet sociální a zdravotní pojištění organizace + další náklady a bonusy poskytované zaměstnancům.
  • Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. V externí účetní firmě se vaší problematikou zabývá vždy dva a více zaměstnanců, kteří se mohou navzájem zastoupit.
  • Úspora za školení vlastních zaměstnanců. Vzhledem k neustálým změnám legislativy a ještě ne zcela dokončenému procesu sjednocení legislativy s EU, jsou změny v zákonech na denním pořádku. Odborná školení daňových poradců a účetních si externí firma hradí sama. Cena těchto školení se pohybuje v řádech desetitisíců korun ročně.
  • Úspora za software – u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace.
  • Náhrada škod – naše společnost je pojištěna vůči škodám způsobeným klientům až do výše 1 milion korun za jednotlivý případ u pojišťovny Kooperativa.