FAIL (the browser should render some flash content, not this).

NAŠE SLUŽBY


Vedení účetnictví, daňové evidence

Spektrum našich služeb je rozsáhlé a k našim hlavním směrům působnosti a činnosti patří vedení účetnictví. V rámci vedení účetnictví jsme schopni nabídnout:

 • zpracujeme všechny Vaše účetní doklady
 • provedeme analýzu vašeho obchodního procesu a navrhneme nejefektivnější pohyb dokladů a informací uvnitř firmy
 • máme zkušenosti s téměř všemi typy nejpoužívanějších účetních programů, a proto Vám rádi pomůžeme při jeho výběru.
 • zpracujeme Vám řádné a mimořádné účetní uzávěrky, sestavíme účetní výkazy (rozvahu, výsledovky) výkaz cash-flow, kontrola saldokontních obratů, pomůžeme při vypracování výroční zprávy
 • nabízíme možnost pravidelného projednání výsledků hospodaření, vývoje finanční situace a dalších oblastí ekonomiky dle potřeby daňového subjektu
 • vypracujeme daňová přiznání (DPH, DPPO, DPFO, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň darovací)
 • přizpůsobíme výstupy z účetnictví individuálním potřebám klienta, popř. potřebám zahraniční mateřské společnosti
 • vytvoříme vám vnitropodnikové směrnice, které se týkající oběhu dokladů a účtování dokladů
 • zastoupíme Vás při jednání a kontrolách na úřadech
 • účetní agendu vedeme v součinnosti s vašimi zaměstnanci tak, aby je co nejméně omezovala v jejich hlavní pracovní náplni
 • proti škodě způsobené klientovi jsme pojištěni u pojišťovny Kooperativa

 

 

Daňové poradenství

Připravíme Vám daňová přiznání k :

 • Dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • DPH
 • Silniční dani
 • Dani z nemovitosti
 • Dani z převodu nemovitosti

Zoptimalizujeme Vaše daňové zatížení.
Připravíme podklady a vyřídíme Vám úvěr dle možností klienta

 

 

Personalistika, mzdy

Zajistíme Vám všechny potřebné činnosti a povinnosti týkající se této oblasti

 • Vedení mzdového účetnictví a personální agendy (mzdové přehledy, výplatní      pásky, ..)
 • Kopletní agendu na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách (přehledy, přihlášky, odhlášky, kontroly)
 • Roční zúčtování srážkové a zálohové daně ze závislé činnosti
 • Zápočtové listy, roční důchodové evidenční listy
 • Zastupování na úřadech při běžných úkonech a kontrolách

 

 

Zastoupení klienta

 • Na základě plné moci Vás budeme zastupovat :
 • Při jednáních na finančním úřadě – přihlášky a změny registrace k daním, předání daňových přiznání, žádosti adresované na FÚ, odpovědi a výzvy na FÚ, příprava dokladů a zabezpečení kontrol na FÚ
 • Při jednáních na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách včetně zabezpečení podkladů pro provedení kontrol